Herregistreren?

Waarom dan niet Informeel leren binnen Birdy
Je bent schoolleider en je hebt de drie letters achter je naam: RDO, Register Directeur Onderwijs. De verplichte aanmelding en registratie bij het Schoolleidersregister is geaccepteerd. Je hebt aan de bekwaamheidseisen voldaan en vervolgens starten de vier jaar om je herregistratie te voltooien.
Dan is Informeel leren in Birdy voor jou de goede keus.

SRPO proces

Waarom dan?
Het Schoolleidersregister en CSS Breda zijn een samenwerking aangegaan en stellen Birdy, een sociaal elektronische omgeving met interactief portfolio, beschikbaar voor de route ‘Informeel leren’. PLG Birdy is een community van en voor schoolleiders waarin je kunt werken aan dezelfde 7 thema’s als de formele route.

Maar Birdy geeft en heeft meer
Birdy is een elektronische omgeving, een professionele leergemeenschap, waar men niet alleen informatie en producten opslaat, maar ook een omgeving waar het samen leren en ontwikkelen centraal staat. Schoolleiders kunnen feedback geven op elkaars presentaties, beleidsplannen, recensies, blogs of reflecties binnen de eigen onderwijspraktijk. Birdy is een platform van en voor schoolleiders, een community van de eigen beroepsgroep. Schoolleiders die er van uit gaan dat delen het nieuwe leren is en expertise delen het nieuwe professionaliseren. Leren is immers een actief proces van kennisconstructie waarbij iemand vanuit zijn persoonlijke leerinterface informatie selecteert en weet. Maar het leren is ook een sociaal proces. Een belangrijk onderdeel van het werken met Birdy is het geven en ontvangen van feedback. Het kan dus heel interessant zijn als je een presentatie voor je schoolteam in Birdy plaats en andere collega’s daarop hun feedback geven.

Birdy biedt de mogelijkheid om feedback te plaatsten en te waarderen, om stellingen in te voeren, hierover te stemmen en van argumenten te voorzien. Maar ook de mogelijkheid om een dialoog te voeren met andere schoolleiders of collega’s te ‘tippen’ over interessante workshops, conferenties of nascholing. Het actief meedoen aan deze virtuele leerinteractie is niet alleen leerzaam maar mag ook gebruikt worden als bewijslast voor de hercertificeriEC7FA01F-EBD8-46E6-9FEC-76DFBDCC4173ng.

Samen leren en produceren binnen de eigen beroepsgroep  levert je niet alleen een kostenbesparing en tijdswinst op, maar ook een gevoel van samenwerking en gedeelde passie voor onderwijs. Een community waar schoolleiders ‘brengen en halen’ of te wel ‘geven en nemen’. Binnen Birdy heeft elke schoolleider een eigen interactief portfolio dat zichtbaar is voor zijn collega’s.

Birdy bevat ook een Themascan die je zicht geeft op de eigen ontwikkeling in de gekozen thema’s. Men krijgt inzicht in de volgende vragen: ”Waar sta ik, wat zijn mijn kansen en wat zijn  mijn bedreigingen?” Het is  hulpmiddel om de eigen ontwikkeling zichtbaar te maken en mag gebruikt worden als voorbereiding op de hercertificering.

Birdy en het gebruik binnen school
Birdy wordt al door veel bovenbouwleerlingen van basisscholen met succes gebruikt als sociale elektronische leeromgeving voor het samen lerend produceren met behulp van leeropdrachten en feedback. De leerkrachten zetten leeropdrachten op maat klaar voor hun leerlingen, voor kleine groepjes of voor de hele klas. Leerlingen kunnen in hun eigen tempo en op  niveau werken aan leeropdrachten waardoor men in kan spelen op de verschillende leerbehoeften van de leerlingen. 
Een antwoord op ‘Passend Onderwijs’ met dezelfde mogelijkheden als de Birdy voor het Schoolleidersregister. leeropdrachten worden op maat gemaakt en klaar gezet voor een  individuele leerling, een klein groepje of de hele klas. Tegemoet komen aan de verschillende leerbehoeften van de leerlingen.

Inschrijven voor de route Informeel leren’ betekent dus leren van je collega’s in het land, laten zien dat je voor hercertificering in aanmerking komt en tevens impliciet een kennismaking met de sociaal elektronische leeromgeving ELO Birdy. 

Meer informatie over de inzet van PLG Birdy of ELO Birdy binnen uw organisatie of school?

Neem gerust contact op met karin.donkers@CSSBreda.nl

Ga nu naar Het Schoolleidersregister