Birdy, Professionele Leergemeenschap voor professionals in het onderwijs 

 • Mobiliseren van kennisdeling
 • Delen van expertise, kennis en ‘Good practice’
 • Leerinteractie staat centraal
 • Samenlerend produceren

Birdy is een elektronische leergemeenschap te gebruiken binnen onderwijsteams, maar ook bovenschools in te zetten als virtuele ontmoetingsplaats voor schoolleiders van eenzelfde bestuur of stichting.

PLG Birdy van CSS Breda

Voordelen

 • Een sociale elektronische leeromgeving voor professionals in het primair onderwijs
 • Samenleren en leerinteractie staan centraal
 • Mogelijkheid om samen aan eenzelfde thema of onderwerp te werken
 • Een digitaal portfolio dat meerdere jaren wordt meegenomen
 • Content te delen maar ook privé te houden of voor kleine groep inzichtelijk
 • Flexibele indeling van werkgroepen en thema’s door eenvoudig gebruikersbeheer
 • Plaats – en tijdsafhankelijk, 24/7 bereikbaar
 • Gezamenlijke agenda
 • Een plek om een betekenisvolle dialoog te voeren
 • Meningen peilen door het plaatsen van stellingen
 • ‘Good Practice’ en expertise delen
 • De mogelijkheid om een bibliotheek aan te leggen
  van interessante websites, artikelen of video’s

Toepassingsmogelijkheden

 • Een professionele leergemeenschap waar samen leren en leerinteractie centraal staan
 • Een communicatie platform voor onderwijsteams en schoolleiders
 • Nascholingsplatform waar content en/of opdrachten gedeeld worden
 • Bovenschools platform waar schoolleiders een ontmoetingsplaats creëren en aan thema’s uit het strategisch beleidsplan werken
 • Natuurlijk in te zetten voor vele andere doeleinden met betrekking tot werkplekleren

Context

Birdy Professionele leergemeenschap is een tool en als zodanig onderdeel van Werkplekleren.
De trainingen Birdy Leerkracht, Birdy Manager en Birdy Expert zijn trainingen die u opleiden als gebruiker, moderator en train de trainer.
Als Birdy Expert bent u in staat om zelf trainingen te verzorgen.

De opzet van al onze expertprogramma’s, leertrajecten en trainingen zijn gebaseerd op het model Werkplekleren met Leertechnologie van CSS Breda.