Birdy, de sociaal elektronische leeromgeving voor het basisonderwijs.

 • Gedifferentieerd leren op een aansprekende manier
 • Leren samenwerken, feedback geven en ontvangen
 • Veilig leren omgaan met Sociale media en 21st Century Skills leren
 • Informatie verwerken op een manier die aansluit bij de huidige generatie

ELO Birdy van CSS BredaSamen leren
De leerlingen werken in de klas op laptops of tablets in de beschermde Birdy-omgeving en zijn vooral samen aan het leren in Birdy. Ze maken opdrachten, kijken naar elkaars leerproducten en reageren daarop, stellen elkaar vragen, sturen berichtjes, geven elkaar feedback en doen mee aan de quiz. Alle leeropdrachten en materialen voor de leerlingen en leraren staan klaar voor gebruik in Birdy. Ook kan de school zélf materiaal ontwerpen.


Ontwikkelen op eigen tempo

 • Biedt scholen een online omgeving waarin leerlingen met én van elkaar leren
 • Samenwerking en leerinteractie staan centraal
 • Ontwikkeling van leerlingen zichtbaar door transparant leerproces en online rapporten
 • Digitaal portfolio dat wordt meegenomen over de gehele schooltijd
 • Flexibele indeling van groepen door eenvoudige gebruikersbeheer
 • Thuis verder kunnen leren, al dan niet onder begeleiding van ouders

In Birdy kunnen leerlingen zich ontwikkelen op hun eigen tempo en kunnen verschillen tussen leerlingen worden ingezet om nog meer van elkaar te leren.

Toepassingsmogelijkheden

Birdy kan worden ingezet voor verschillende doeleinden:

 • Onderwijs op maat
 • Communicatie en leerinteractie
 • Leerlingenportfolio
 • Thematisch onderwijs
 • Ouderbetrokkenheid
 • Veilig omgaan met sociale media
 • Gedifferentieerd werken

Hoe intensiever en gevarieerder Birdy wordt ingezet, des te hoger de leeropbrengsten en de mogelijkheid voor leerkrachten hun tijd efficiënter in te zetten. Indien gewenst kan er een supportpakket worden afgesloten voor Birdy bij CSS Breda.

Birdy in de klas
Basisscholen kregen in een omvangrijke pilot met Birdy de gelegenheid om de sociaal elektronische leeromgeving Birdy en bijbehorende nascholing te ervaren. Uit deze pilot blijkt dat Birdy passend onderwijs mogelijk maakt. De ervaringen zijn vastgelegd in de Birdy Case die te vinden is op de website www.cssbreda.nl/#6.

10 redenen waarom u voor Birdy Kiest