Een basisschool zonder visie op hoe haar leerlingen leren en hoe ze haar onderwijs en organisatie hierop het best kan afstemmen, is als een stuurloos schip op de Atlantische Oceaan. Wat is de maatschappelijke rol van het onderwijs, hoe past u verantwoord sociale media en allerlei nieuwe leertechnologie toe, hoe sluit u aan op de nieuwe beeldende en interactieve manier waarop leerlingen informatie verwerken, gaan we aan digitale ethiek doen, hoe gaan we met 21st Century Skills om en wat verwacht u van de rol en professionaliteit van leerkrachten?

Interessante uitdagingen voor het basisonderwijs die ons tot het inzicht gebracht hebben, dat een basisschool – en nog beter, basisscholen verenigd in een stichtingsbestuur- een sociaal elektronische leeromgeving nodig hebben. Die hebben wij en we willen die graag voor het basisonderwijs inzetten als zij daar de toegevoegde waarde van inzien die past bij hun visie en als zij de prijs, die wij daarvoor in rekening gaan brengen, acceptabel vinden.

Er zijn meerdere elektronische leeromgevingen en wij moesten ons onderscheiden en bovendien uw visie en toegevoegde waarde waarmaken. Daarom hebben we onze elektronische leeromgeving Butterfly, die sinds 2003 in samenwerking met duizenden gebruikers is ontwikkeld, aangepast aan de wensen en eisen van het onderwijs.

Daar ligt een didactisch uitgangspunt onder, namelijk zoveel mogelijk sociaal leren, sociaal constructivistisch leren. Leerlingen krijgen leeropdrachten waarin ze zoveel mogelijk met en van elkaar leren, externe bronnen raadplegen, leerproducten maken waar ze met elkaar over in leerinteractie gaan, feedback geven en ontvangen, hun leerproducten weer verbeteren en daarna pas aan de leerkracht voorleggen om op kwaliteit te worden gevalideerd.

Leerlingen leren daardoor in Birdy beter, meer zelfstandig, meer op hun eigen niveau en leren geleidelijk de regie over hun leerproces te krijgen. Dat is mogelijk als de leerkrachten wat meer ‘op hun handen gaan zitten’ en Birdy inzetten om beter te reflecteren op de leerprestaties en op de metacognitieve vaardigheden van hun leerlingen. Onze ervaring laat zien dat juist dit laatste een krachtig antwoord is op de roep naar meer passend onderwijs.

ELO Birdy: de eerste sociaal elektronische leeromgeving in Nederland die maatwerk in onderwijs mogelijk maakt.

student-849825

PLG Birdy
Naast de ELO Birdy hebben we nu ook  PLG Birdy. Een elektronische Professionele Leergemeenschap waar het mobiliseren van kennis, delen van expertise en ‘Good Practice, de virtuele leerinteractie en het didactiseren van werkprocessen uitgangspunt is.  Een omgeving uitermate geschikt voor het onderwijs, een plek waar leraren, schoolleiders en bestuurders leren van en met elkaar. Werkplekleren zoals het bedoeld is.

Kenmerken van Werkplekleren
Werksituatie omzetten naar een leersituatie. Dus leren, ontwikkelen en verbeteren binnen je eigen werksituatie.
Het mobiliseren van kennisdeling. Bij werkplekleren staat niet kennisdelen op zich, maar het mobiliseren ervan, centraal.
Werkplekleren faciliteert zowel individueel als teamleren.
Van betekenisvolle dialoog naar gedeelde betekenis. Tijdens het Werkplekleren staat interactie centraal.
Leertechnologie is onlosmakelijk. Leertechnologie is geen middel maar een onderdeel van het leerproces.
Het model Werkplekleren maakt leer -en teamontwikkeling transparant.

Meer informatie Werkplekleren

Bent u net als wij van mening dat leertechnologie kan bijdragen om mensen in hun kracht te zetten en te helpen bij hun ontwikkeling en professionalisering, neem dan snel contact met ons op. Wij vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen.

Downloaden Birdy Case